Rekommendationer

Våra kunder betyder allt för oss, se vad de säger om oss:

” För mig är Ekonomigruppen mer av en partner än bara en redovisningsbyrå.

En personlig kontakt ! Jag vet att det alltid blir rätt och jag kan koncentrera mig på det jag är bäst på.

De har skött all min redovisning ,fakturering och rådgivning från att jag startade mitt företag.

Kan varmt rekommenderas ! 

 Jag arbetar med inredningsdesign främst inriktad på detaljhandel, kontor och offentliga miljöer.

Jag hjälper företag att visuellt skapa ideér / design utifrån deras affärside´och vision.

Med en lång erfarenhet och brett kontaktnät kan jag ta idén hela vägen till produktion och genomförande.”

Thomas Kihlberg

Kreatör / BROTHERJOHN RETAIL DESIGN AB

”För ett antal år sedan gick vår lön/redovisnings-ekonom i pension. Vi valde då att göra en omorganisation. I stället för att rekrytera bestämde vi oss för att köpa in större delar av det arbetet vi tidigare gjorde själva. Valet föll, efter utvärdering, på ekogruppen. Det har fungerat över förväntan och vi är mer än nöjda med vårt beslut och val av leverantör.”

Markus Åkerstedt

VD

”Trots att det nu är ett par år sedan jag startade KALLAND Technology AB möter jag hela tiden nya utmaningar som kräver tid och engagemang och för mig som enmansföretagare är det hela tiden en fråga om prioriteringar. För att kunna frigöra tid för ännu mer kundfokus så valde jag redan från start att ta professionell hjälp med merparten av de ekonomiska processerna. Tack vare det fina stöd jag får från Ekonomigruppen så kan jag släppa mycket av de ekonomiska detaljerna och fokusera mer på de övergripande frågorna istället vilket har frigjort mycket tid för mig.” 

Håkan Sedwall

VD / Maskinförsäljning

”Jag tycker EkonomiGruppen är mycket bra. Jag får mycket hjälp med bokföringen och de ser till att mitt bolag följer lagar och regler. Eftersom jag inte förstår svenska så bra hjälper de mig också med kontakten med nya kunder.”

Kamonwan Phrommasa

Lokalvård