Tjänster - Rådgivning

 

 

Mindre och medelstora företag har ibland behov av hög ekonomisk kompetens.

Vi erbjuder denna kompetens vid de tillfällen du behöver den. Vi ställer upp som bollplank och diskussionspartner.

Behöver företaget stöttning i förhandlingar med bank, kunder och leverantörer eller Skatteverket så kan vi vara behjälpliga.

Vi hjälper även till då du skall sälja eller köpa företag. Vi bistår med analyser, sitter med vid förhandlingar och kan stötta med underlag för finansiering.

Kontakta oss redan idag!
Tel. 070 – 203 29 99