Tjänster - Löpande redovisning

 

 

Vi tar hand om den löpande redovisningen i våra egna system, i ett nätbaserat system eller på plats hos dig.

Vi garanterar att rapporter kommer in i rätt tid och ser till att din bokföring lever upp till de krav som finns.

Du får, så ofta du önskar, en rapport om bolagets ställning med en grundlig genomgång av ekonomin.

Föredrar du att sköta den löpande redovisningen själv eller med egna medarbetare kan vi fungera som rådgivare, stötta med våra kunskaper eller hjälpa till med utbildning.

Kontakta oss redan idag!
Tel. 070 – 203 29 99