Tjänster - Om SRF & Rex

Vad är SRF?
Vi är ledamöter i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Kompetensen prövas vid antagningen. SRF:s etiska regler står för kvalitetsbegreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar ledamöterna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner.

Vad är Rex?
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.