Tjänster - Lönehantering

 

 

Att hantera löner är något som många små och medelstora företag upplever som besvärligt. Det gäller att hålla koll på avtal, semesterberäkning, regler vid sjukledigt mm. Vi kan ta hand om din löneadministration, sköta löneberäkningar, statistik, kontrolluppgifter och vad som i övrigt behövs. Vi erbjuder fastpris per lönebesked (där allt ingår) om så önskas, priset varierar beroende på hur stort löneuppdraget är.

Kontakta oss redan idag!
Tel. 070 – 203 29 99